DUOWIN CONTACT

Užlašinamasis tirpalas mažiems šunims

Prekės kodas: QP53AC54_2

8,61 €

Šunims, užsikrėtusiems blusomis ir kraujasiurbėmis erkėmis, gydyti ir profilaktiškai.

Gyvūnas

Kiekis ml

 

Prekės naudojamos šiose klinikose

 

DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Lašinti ant odos.
Minimali rekomenduojama dozė yra 106 mg permetrino ir 0,8 mg piriproksifeno vienam kilogramui kūno svorio.
Vaistas dozuojamas taip:

  • mažiems šunims (< 7,5 kg svorio) – viena 2 ml tūbelė;
  • vidutinio dydžio šunims (7,5–15 kg svorio) – viena 4 ml tūbelė;
  • dideliems šunims (15–30 kg svorio) – viena 8 ml tūbelė;
  • labai dideliems šunims ( > 30 kg svorio) – dvi 8 ml tūbelės.

Duowin contact, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims
Duowin contact, užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims
Duowin contact, užlašinamasis tirpalas dideliems ir labai dideliems šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas:
Virbac S.A.
1ère avenue – L.I.D. – 2065 m
06516 Carros
Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Duowin contact, užlašinamasis tirpalas mažiems šunims
Duowin contact, užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims
Duowin contact, užlašinamasis tirpalas dideliems ir labai dideliems šunims

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:
veikliųjų medžiagų:
permetrino          400 mg,
piriproksifeno      3 mg.

Pagalbinės medžiagos:
butilhidroksianizolas, butilhidroksitoluenas, dietilenglikolio monoetileteris.

4. INDIKACIJA (-OS)

Šunims, užsikrėtusiems blusomis ir kraujasiurbėmis erkėmis, gydyti ir profilaktiškai.

Vaistas apsaugo nuo pakartotinio užsikrėtimo suaugusiomis blusomis iki 4 sav. ir iki 8 sav. stabdo blusų dauginimąsi, slopindamas blusų kiaušinėlių ir lervų vystymąsi.
Vaistas apsaugo nuo užsikrėtimo erkėmis 4 sav.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti katėms.
Negalima naudoti sergantiems ar sveikstantiems po ligos šunims.
Nesant pakankamai duomenų, Duowin contact negalima naudoti jaunesniems kaip 2 mėn. amžiaus šuniukams ar sveriantiems mažiau kaip 2 kg šunims.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Kai kuriems šunims gali pasireikšti vėmimas, padidėjęs seilėtekis arba odos niežulys, tačiau šie požymiai dažniausiai būna silpni ir greitai išnyksta.
Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Lašinti ant odos.
Minimali rekomenduojama dozė yra 106 mg permetrino ir 0,8 mg piriproksifeno vienam kilogramui kūno svorio.
Vaistas dozuojamas taip:

  • mažiems šunims (< 7,5 kg svorio) – viena 2 ml tūbelė;
  • vidutinio dydžio šunims (7,5–15 kg svorio) – viena 4 ml tūbelė;
  • dideliems šunims (15–30 kg svorio) – viena 8 ml tūbelė;
  • labai dideliems šunims ( > 30 kg svorio) – dvi 8 ml tūbelės.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tūbelę reikia laikyti nukreiptą vertikaliai. Nuimti dangtelį. Apvertus tūbelę ir priglaudus prie šuns odos, išspausti jos turinį.
Duowin contact reikia lašinti tiesiai ant odos išilgai nugaros linijos, pradedant nuo uodegos ir baigiant ties kaklu.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Tik išoriniam naudojimui.
Užlašinus vaisto, 48 val. neleisti šunims sušlapti (nemaudyti ar neleisti plaukioti).
Siekiant išvengti galimų nepalankių reakcijų, pavyzdžiui, vėmimo arba padidėjusio seilėtekio, po gydymo reikia stebėti šunis, kad jie per daug nelaižytų savo kailio.
Stengtis, kad vaisto nepatektų ant odos ir į akis. Užlašinus vaisto šuniui ant odos, reikia nusiplauti rankas ir kitas odos vietas, ant kurių pateko vaisto. Vaistą reikia laikyti atokiai nuo maisto ir gėrimų.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-03-25

15. KITA INFORMACIJA

Farmakoterapinė grupė: ektoparaziticidai išoriniam naudojimui, permetrino ir kitų medžiagų deriniai. ATCvet kodas: QP53AC54.
Duowin contact yra insekticidinis tirpalas, lašinamas ant odos. Jo sudėtyje yra:

  • suaugusius vabzdžius žudančios veikliosios medžiagos – permetrino, kuris veikia insekticidiškai (pvz., naikina blusas) ir akaricidiškai (pvz., naikina erkes);
  • lervas ir kiaušinėlius žudančios veikliosios medžiagos – piriproksifeno, kuris neleidžia vystytis kiaušinėliams ir lervoms.

Permetrinas yra sintetinis piretroidas, kuris veikia insekticidiškai ir akaricidiškai ir greitai naikina suaugusias blusas ir erkes, jose blokuodamas nervinių impulsų perdavimą. Be to, permetrino poveikis blusoms yra žaibiškas. Tokį skirtingą veikimą lemia Na+ ir K+ jonų srautų apimties ir laiko, per kurį jie pereina per aksonų membranas skirtumai.

Piriproksifenas yra vabzdžių augimo reguliatorius, kuris stabdo kiaušinėlių ir lervų vystymąsi, todėl iš jų neišsirita suaugę vabzdžiai.

Duowin contact skirtas tik išoriniam naudojimui. Patekusios ant šuns abi vaisto veikliosios medžiagos pasklinda odos ir kailio paviršiuje ir saugo gyvūną nuo užsikrėtimo ektoparazitais.