Veterinariniai vaistai

VETERINARINIAI VAISTAI

Dėl spartaus gydymo, diagnostikos, farmacijos ir informacijos technologijų progreso farmacinė sistema tapo labai svarbia visuomenei sritimi. Šie pokyčiai neaplenkė ir Lietuvos veterinarinės farmacijos sistemos - veterinarinių vaistų skirtų gyvūnams gydyti ar jų ligų prevencijai.

Vaistas – preparatas, kurio sudėtyje yra vaistinės medžiagos ar vaistinių medžiagų derinių. Lietuvos Respublikos Farmacijos įstatyme pateikiamas toks vaisto apibrėžimas: „Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.“

Vaistuose esančios medžiagos gali suintensyvinti arba slopinti organizme vykstančias reakcijas. Kartais jos gali sukelti negrįžtamus pakitimus (eutanazijai skirti vaistai). Vaistai gali veikti atskirus organus ar organizmo sistemas. Vaistai, kurie gali betarpiškai patekti į vieną ar kitą organą veikia tiesiogiai. Kai kurie vaistai panaikina ligos priežastį, o kiti – tik ligos simptomus. Vaisto veikimo stiprumas priklauso nuo jo, kiekio, vadinamo doze. Vaistas turi būti dozuojamas taip, kad sukeltų pageidautiną poveikį. Kartais nuo dozės priklauso ir vaisto poveikis (mažos dozės mažina temperatūrą, o didesnės to paties vaisto dozės malšina skausmą).

Veterinarinių vaistų gamybai, registracijai, platinimui, naudojimui bei apskaitai yra taikomi griežti reikalavimai. Juos reglamentuoja LR Veterinarijos įstatymas ir kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikoje galima platinti ir įsigyti tik įvertintus ir užregistruotus veterinarinius vaistus skirtus gyvūnų ligų profilaktikai ar gydymui. (Veterinarinių vaistų gamybos, registravimo ir tiekimo Lietuvos Respublikos rinkai reikalavimai (Žin., 2005, Nr. 131-4754, 2007, Nr. 22-865, 2008, Nr. 128-4912).

Visi Lietuvos Respublikoje registruoti veterinariniai vaistai yra nurodyti veterinarinių vaistų registre.

Veterinarinius vaistus galima suskirstyti pagal anatominę-terapinę-cheminę klasifikaciją, tai yra pagal ATCvet kodą. Tai palengvina vaistų paiešką, pavyzdžiui pagal veikliąją medžiagą.

Pagal gamybos formulę veterinariniai vaistai gali būti skirstomi į etinius (originalius) ir generinius. Etiniai ir generiniai vaistai gali skirtis veikliosios medžiagos struktūra, papildomomis medžiagomis ir kt. Kai kuriuos vaistus galima pasirinkti ir pagal šią kategoriją.

Gyvūnams skirtų vaistų formos yra labai įvairios. Tai injekciniai tirpalai, kramtomosios tabletės, geriamosios pastos, boliusai, užlašinamieji tirpalai ir netgi antkakliai, bei kt.

Kai kurie to paties pavadinimo veterinariniai vaistai gali skirtis savo stiprumu (veikliųjų medžiagų koncentracija), tokiu būdu gyvūnui galima panaudoti kuo tikslesnę vaisto dozę. Mažų, vidutinių, didelių ir gigantiškų veislių šunų svoris labai skiriasi. Jiems reikalingos skirtingos to paties vaisto dozės.

Įsigiję veterinarinį vaistą, jo pakuotėje rasite informacinį lapelį kuriame pateikiama visa būtina informacija. Nurodomas vaisto pavadinimas, veikliosios medžiagos, vaisto dozė, kontraindikacijos, naudojimas: kada ir kaip. Būtina atkreipti dėmesį kokios būklės ir kokiems gyvūnams vaisto naudoti negalima. Vaistą privaloma naudoti taip kaip nurodyta. Jei dozė nurodoma pagal augintinio svorį – kuo tiksliau jį pasverkite. Laikykitės veterinarinio vaisto naudojimo intervalų. Pasitarkite su veterinarijos gydytoju, ką daryti jei pamiršote gyvūnui suduoti vaistus. Juos naudokite tik tai gyvūno rūšiai, kuriems jie skirti. Vaistą laikykite taip kaip nurodyta. Nenaudokite veterinarinio vaisto kai jo tinkamumo laikas pasibaigęs.

Veterinariniai vaistai gali būti skirti vienos arba skirtingų rūšių gyvūnams. Kai kurios gyvūnų rūšys gali būti jautrios vaisto veikliajai arba pagalbinėms medžiagoms. Nenaudokite veterinarinio vaisto gyvūnams, kurių rūšis nenurodoma indikacijoje.

Žmonėms ir gyvūnams skiriami antimikrobiniai vaistai priklauso toms pačioms veikliųjų medžiagų  cheminėms grupėms. Neatsakingai naudojami antibiotikai gali sudaryti palankias sąlygas atsirasti antimikrobiniams vaistams atsparioms bakterijoms, kurių sukeltas ligas gydyti labai sunku. Gydant infekcines ligas svarbu nustatyti sukėlėjo jautrumą ir parinkti tinkamą vaistinį preparatą.

Veterinariniai vaistai, kaip ir žmonių ligų gydymui skirti vaistai, gali turėti šalutinį poveikį. Tačiau šie šalutiniai poveikiai yra įvertinti, jie nurodomi veterinarinio vaisto apraše ir informaciniame lapelyje. Jei pastebėjote nepageidautiną veterinarinio vaisto poveikį gyvūnui, būtina apie tai pranešti savo veterinarijos gydytojui.

Siekiant, kad veterinariniai vaistai būtų saugūs Europos vaistų agentūra registruoja vaistų sukeltas neigiamas reakcijas, o veterinrinių vaistų saugumo ir kita informacija yra atnaujinama pagal gautus pranešimus.