YPOZANE 1,875 mg

Tabletės šunims

Receptinis vaistas Prekės kodas: QG04CX_1875

6,92 €

Gyvūnas

Kiekis mg

 

Prekės naudojamos šiose klinikose

 

YPOZANE

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas ir gamintojas:
VIRBAC S.A.
1ère avenue 2065 m – LID
06516 Carros
Prancūzija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

YPOZANE 1,875 mg tabletės šunims
YPOZANE 3,75 mg tabletės šunims
YPOZANE 7,5 mg tabletės šunims
YPOZANE 15 mg tabletės šunims

Ozaterono acetatas

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienoje tabletėje yra 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg arba 15 mg ozaterono acetato.

4. INDIKACIJA

Šunims (patinams) gydyti, esant gėrybinei prostatos hipertrofijai.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Dažniausiai pranešama apie laikinai nedaug padidėjusį apetitą. Dažnai pasireiškia elgsenos pakitimai, pvz., šuns aktyvumo pakitimai ar sustiprėjęs noras bendrauti. Retčiau gali pasireikšti kitos nepalankios reakcijos, pvz., trumpalaikis vėmimas ir (ar) viduriavimas, padidėjęs troškulys, mieguistumas ar padidėjusios pieno liaukos. Šios nepalankios reakcijos praeina be jokio specifinio gydymo.

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys (patinai).

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Tabletę reikia sušerti.

Skiriama 0,25–0,5 mg ozaterono acetato 1 kg kūno svorio vieną kartą per dieną, 7 d.

Šuns svoris Naudotinos YPOZANE tabletės Tablečių kiekis per dieną Gydymo trukmė
37,5 kg 1,875 mg tabletė 1 tabletė 7 dienos
7,5–15 kg 3,75 mg tabletė
15–30 kg 7,5 mg tabletė
30–60 kg 15 mg tabletė

 

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tabletes šuniui galima sušerti tiesiogiai arba sumaišius su ėdesiu. Klinikinis efektas pastebimas per 2 sav., o baigus gydymą poveikis išlieka ne trumpiau kaip 5 mėn.

Veterinarijos gydytojas turi pakartotinai apžiūrėti šunį praėjus 5 mėn. po gydymo arba anksčiau, jei klinikiniai požymiai kartojasi. Sprendimą kartoti gydymą arba jį nukelti vėlesniam laikui turi priimti veterinarijos gydytojas, apžiūrėjęs gyvūną ir atsižvelgęs į vaisto naudos ir rizikos santykį.

Jei klinikinis atsakas į gydymą trunka trumpiau, nei tikėtasi, būtina pakartotinai nustatyti klinikinę diagnozę.

Nepatariama viršyti didžiausios leistinos dozės.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.
Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.
Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant blisterio po „EXP“.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Šunims, sirgusiems kepenų ligomis, vaistą būtina naudoti apdairiai.
Naudojus vaistą, būtina plauti rankas.

Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Vyrams, vieną kartą išgėrus 40 mg ozaterono acetato, pavieniais atvejais sumažėjo lytinių hormonų kiekis, kuris normalizavosi per 16 parų. Klinikinio poveikio nebuvo.

Laboratorinių gyvūnų patelėms ozaterono acetatas sukėlė stiprias nepalankias reakcijas reprodukcinėms funkcijoms. Todėl vaisingos moterys turi vengti sąlyčio su vaistu arba jį naudodamos mūvėti vienkartines pirštines.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

11.01.2007

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros (EMEA) tinklalapyje http://www.emea.eu.int/.

15. KITA INFORMACIJA

Gerybinė prostatos hiperplazija (GPH) – tai natūrali senėjimo pasekmė. Ji pastebima daugiau nei 80 % šunų patinų, vyresnių nei 5 metai. GPH – tai prostatos išvešėjimas ir padidėjimas dėl vyriškojo hormono testosterono. Ji pasireiškia daugialypiais nespecifiniais klinikiniais požymiais, pvz., skausmu pilve, pasunkėjusiu tuštinimusi ir šlapinimusi, krauju šlapime ir judėjimo sutrikimais.

OÜ ZOOVETVARU
Pärnasalu 31
ET - 76505 Saue/Harjumaa, ESTONIA
Tel: + 372 6 709 006